Tenisový kroužek na 22.ZŠ v Plzni na Doubravce

Školní rok 2023/2024 

Nabízíme volná místa pro žačky a žáky v tenisovém kroužku na 22. ZŠ v Plzni na Doubravce. Kroužky se konají každé úterý, jedná se o 5 vyučovacích hodin v čase od 15:30 do 19:30 hod. Tenistky a tenisté jsou rozděleni do skupin podle věku a podle tenisových dovedností. Začínají nejmladší děti, pokud děti navštěvují 22. ZŠ, tak je vyzvedáváme ve školní družině. Kroužky nejsou určeny jen pro žáky 22. ZŠ, nýbrž pro všechny žačky a žáky MŠ, ZŠ a gymnázií i mimo Plzeň, na trvalém bydlišti nezáleží.

Výuka probíhá po celý školní rok od října do června. Pokud počasí dovolí, tak hrajeme venku jinak máme k dispozici velkou tělocvičnu. Cena kroužku za celý školní rok je 2800,-Kč. Cena kroužku za pololetí je 1400,-Kč. Přijímáme děti po celý školní rok i třeba jen na I. nebo II. pololetí. Jedná se o kolektivní tréninky dětí, zaměřené hlavně na pohybové aktivity. Ve skupině je maximálně 5 dětí, jedná se o vyučovací hodinu, tj. 45 min.

Na mapě je to ZDE

Pokud máte zájem, stáhněte si formulář ZDE

1. přihlášku si vytiskněte, vyplňte, podepište, naskenujte a pošlete na:

pompovaYv@zs22.plzen-edu.cz

a v kopii i na nás:

extratenis@post.cz

Odkaz na již konané tenisové kroužky je ZDE

Aktuální seznam dětí od 3.10.2023 je zde: